News

Sps motstand mot klimapolitikk som virker

I Stortingets spørretime onsdag 7. november legger Senterpartiets Ole André Myhrvold bredsiden til mot utveksling av fornybar kraft og NorthConnect-forbindelsen som planlegges mellom Norge og Skottland. Myhrvold fremmer en rekke uriktige påstander, og får i denne kronikken svar på disse.

Kronikken er publisert i Dagens Næringsliv 16. november 2018, og skrevet av Kyrre Nordhagen, NorthConnect.

Kronikk: Svarer Lont om Northconnect og nordisk systemdrift

I Europower 14. november gir Statnetts konsernsjef Auke Lont noen uttalelser vedrørende NorthConnect og nordisk systemdrift som krever noen kommentarer. Her får han tilsvar i fra representanter for NorthConnect.

Kronikken er publisert i Europower 16. november 2018 og skrevet av Asbjørn Høivik, NorthConnect.

Kraftforbindelser – viktig for klima og verdiskapning

Akkurat nå skjer det en stor omlegging av kraftmarkedene. Klimautfordringene og teknologisk utvikling har ført til en enorm utbygging av fornybar kraft. Det er ikke bare klimavennlig å bygge ut fornybar energi. Det er også lønnsomt.

Kronikken er publisert i Klassekampen mandag 1. oktober 2018 og skrevet av Kyrre Nordhagen, NorthConnect.

Kronikk: - NorthConnect må realiseres nå

NorthConnect er et meget godt prosjekt for Norge og må realiseres nå! Det skriver styreleder i NorthConnect Odd Øygarden i en kommentar til intervjuet med Auke Lont i europower.com.

Marine Survey Contractor Appointed

NorthConnect appoints marine survey specialist for interconnector project. MMT has been appointed as marine survey contractor for the approximately 655km long cable corridor of the proposed NorthConnect interconnector.